Medziročný rast spotreby priemyselných hnojív na 1 hektár poľnohospodárskej pôdy

Medziročný rast spotreby priemyselných hnojív na 1 hektár poľnohospodárskej pôdy