Štruktúra priemyselnej výroby v roku 1983

Štruktúra priemyselnej výroby v roku 1983